Екі көршіденде үлкен элементтерінің саны


Шешімді жөнелту

Ұпайлар: 1
Уақыт шектеуі: 1.0s
Жад шектеуі: 256M

Problem type

Бүтін сандардан тұратын массив берілген. Берілген массивте екі іргелес және сонымен бірге көршілес элементтердің екеуі де берілген элементтен аз болатын элементтер санын анықтайтын бағдарламаны жазыңыз.

Input

Алдымен \(n\) саны берілген — массивтегі элементтер саны (1 \(\le n \le\) 100). Әрі қарай бос орын арқылы \(n\) сандар жазылады — массив элементтері. Массив бүтін сандардан тұрады.

Output

Екі көршісі бар және сонымен бірге екі көршісінен де үлкен массив элементтерінің санын шығару керек.

Sample Input 1

4
1 2 1 2

Sample Output 1

1

Sample Input 2

5
1 2 1 2 1

Sample Output 2

2

Пікірлер

Қазіргі уақытта ешқандай пікір жоқ.